teckning av vape maskin

Vejping, användningen av elektroniska cigaretter (e-cigaretter), har blivit populärt som ett alternativ till traditionell cigarrettrökning under de senaste åren1. Många individer har vänt sig till vapes med hopp om att sluta med tobaksprodukter och cigaretter. Denna artikel kommer att utforska vaping eller vejping som ett rökavvänjningsverktyg, undersöka framgångsgrader och viktiga överväganden för dem som överväger att börja med vapes för att sluta röka.

Vapes och e-cigaretter, grunderna

Elektroniska cigaretter är batteridrivna enheter som levererar nikotin genom en aerosol-ånga, ofta utan de skadliga biprodukterna från förbränning som finns i traditionella cigaretter. Tanken bakom vapes eller e-cigaretter som ett rökavvänjningsverktyg är att det ger nikotin för att minska abstinenssymptom samtidigt som man undviker de skadliga effekterna av rökning.

Framgångsfrekvens för att sluta röka med vape

Studier som utvärderar effektiviteten av vejping som ett rökavvänjningsverktyg2 har gett blandade resultat. Men generellt sett finns det bevis med hög säkerhet för att elektroniska cigaretter med nikotin ökar antalet slutade patienter jämfört med NRT och måttliga bevis för att de ökar frekvensen för att sluta med nikotin jämfört med ECs utan nikotin3. Framgångsgraden kan variera beroende på flera faktorer, inklusive individens nivå av beroende, vape-enhet som används och förekomsten av stödjande insatser.

Här är några viktiga resultat:

Rökare med högt beroende

Vissa studier tyder på att personer med högt nikotinberoende kan tycka att det är svårt att sluta röka enbart med hjälp av vapes. Framgångsgraden i denna grupp kan vara lägre, eftersom de kan fortsätta att röka traditionella cigaretter vid sidan av vapes. Men ofta i lägre utsträckning än tidigare.

Dubbel användning

Dubbelanvändning, där personer både vejpar och röker traditionella cigaretter, är ett vanligt mönster. Medan vapes kan bidra till att minska antalet cigaretter som röks, leder det inte alltid till fullständigt rökstopp.

Stödjande interventioner

Att kombinera vapes med beteenderådgivning4 och stöd från vårdpersonal kan öka framgångsgraden avsevärt. Beteendeinterventioner tar upp de psykologiska aspekterna av beroende och kompletterar de fysiologiska effekterna av e-cigaretter.

Val av vape enhet

Den typ av vaping-enhet som används kan påverka framgångsgraden. Pod-liknande enheter som levererar högre nikotinkoncentrationer kan vara mer effektiva för storrökare, medan mer avancerade enheter med anpassningsbara inställningar kan vara lämpliga för dem som vill gradvis minska nikotinintaget. Ett problem med studier av vapes och sluta-rök försök är att e-cigaretter är olika genom olika studier, vilket försvårar tolkning av forskningsresultaten vid t ex meta-studier (forskningsstudie som samlar många, men liknande studier för att erhålla större statistiskt signifikanta resultat).

Viktiga överväganden

Medan vapes kan vara ett genomförbart alternativ för vissa individer som försöker sluta röka, finns det flera viktiga överväganden:

Säkerhetsproblem: De långsiktiga hälsoeffekterna av e-cigaretter är inte helt klarlagda, och e-cigaretter kan medföra sina egna hälsorisker. Säkerhetsfrågor, särskilt bland ungdomar och icke-rökare, har lett till lagstiftningsåtgärder i många länder.

Ungdomar och icke-rökare: Vapes bland ungdomar och icke-rökare är ett växande problem. Det är viktigt att betona att vape produkter endast bör betraktas som ett rökavvänjningsverktyg för personer som redan är rökare.

Slutsats, vapes för att sluta röka

Vapes kan vara ett bra alternativ för personer som vill sluta röka, men dess effektivitet varierar beroende på flera faktorer. Att kombinera vejping med beteendestöd och att välja rätt vape-enhet kan förbättra framgångsgraden. Säkerhetsproblem och risken för dubbel användning understryker dock vikten av noggrant övervägande och professionell vägledning när man använder vapes som ett rökavvänjningsverktyg. I slutändan är den bästa metoden för att sluta röka fortfarande ett mycket individuellt beslut som bör prioritera långsiktig hälsa och välbefinnande.

e-cigaretter mot nikotinersättning, sammanfattning av meta-studie

Tips för vidare läsning, fördjupning

Se denna video med Jamie Hartmann-Boyce från University of Oxford sammanfatta senaste resultaten inom forskningen av e-cigaretter för rökavvänjning:

För nybörjare som söker pålitlig information om vapes är Alltomvapes.se en stor resurs. De erbjuder omfattande kunskap om vapes, täcker dess fördelar, olika enheter, säkerhetsrekommendationer och mer. För att börja din vapingresa med korrekt och ansvarsfull information, besök deras hemsida på alltomvapes.se.


  1. Vuxnas bruk av tobaks- och nikotinprodukter — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) ↩︎
  2. Electronic cigarettes for smoking cessation – Hartmann-Boyce, J – 2021 | Cochrane Library ↩︎
  3. Pharmacological and electronic cigarette interventions for smoking cessation in adults: component network meta‐analyses – Lindson, N – 2023 | Cochrane Library ↩︎
  4. E-Cigarette Use and Adult Cigarette Smoking Cessation: A Meta-Analysis – PMC (nih.gov) ↩︎

Similar Posts