illustration av effekt på centrala nervsystemet av nikotin

Nikotin utövar sina effekter i människokroppen främst genom sin interaktion med nervsystemet, särskilt det centrala nervsystemet. Tack vare att nikotin är fettlösligt kan den gå från blodet till alla kroppsvävnader, från kropp till hjärna.  Här är en sammanfattning av nikotins verkningsmekanism:

Nikotinreceptorer och dopamin

Nikotin verkar främst på en klass av receptorer som kallas nikotinacetylkolinreceptorer (nAChR). Dessa receptorer finns i hela nervsystemet, inklusive i hjärnan, på nervceller och vid neuromuskulära övergångar.

Frisättning av neurotransmittorer: När nikotin binder till nAChR stimulerar det frisättningen av signalsubstanser, inklusive dopamin, noradrenalin och serotonin, i olika delar av hjärnan. Denna frisättning av neurotransmittorer leder till flera fysiologiska och psykologiska effekter.

Frisättning av dopamin: Frisättningen av dopamin i hjärnans belöningsbanor, såsom den mesolimbiska banan, är en viktig aspekt av nikotinets verkan. Denna frisättning är förknippad med känslor av njutning och belöning, vilket bidrar till nikotinets beroendeframkallande potential.

Förbättrad kognitiv funktion och stimulering

Nikotin kan tillfälligt förbättra kognitiva funktioner som uppmärksamhet, minne och koncentration. Denna effekt är en anledning till att vissa individer kan använda nikotininnehållande produkter för att förbättra fokus. Se Metaanalys av de akuta effekterna av nikotin och rökning på människors prestationsförmåga.

Upphetsning och stimulering: Nikotin fungerar som ett stimulerande medel, vilket leder till ökad vakenhet, upphetsning och vakenhet. Denna stimulerande effekt kan bidra till dess beroendeframkallande egenskaper och göra den tilltalande för användarna.

Tolerans och beroende

Tillbakadragande och tolerans: Regelbunden användning av nikotin kan leda till tolerans, vilket kräver högre doser för att uppnå samma effekter, och utveckling av abstinenssymtom när nikotinnivåerna sjunker. Abstinenssymtom inkluderar ofta irritabilitet, ångest och begär, vilket kan driva på fortsatt användning.

Nikotinberoende: Nikotin är mycket beroendeframkallande på grund av dess påverkan på hjärnans belöningssystem och utvecklingen av tolerans och abstinens. Många människor kämpar för att sluta med nikotininnehållande produkter på grund av det starka begäret och psykologiska beroendet som det kan skapa.

Kardiovaskulära effekter

Nikotin har också kardiovaskulära effekter, inklusive en ökning av hjärtfrekvens och blodtryck. Långvarig användning av nikotin, särskilt genom rökning, kan bidra till utvecklingen av hjärtsjukdomar och andra kardiovaskulära problem.

Sammanfattningsvis innebär nikotinets verkningsmekanism att det binder till nikotinreceptorer i nervsystemet, vilket leder till frisättning av neurotransmittorer, särskilt dopamin. Detta resulterar i behagliga sinnesintryck, förbättrad kognitiv funktion och ökad vakenhet. Upprepad användning av nikotin kan dock leda till beroende, tolerans och olika hälsorisker, särskilt när det konsumeras genom rökning eller andra former av tobaksbruk. Det är viktigt att känna till nikotinets potentiella skadeverkningar och söka stöd för att sluta om det behövs.

Nesbitts paradox

Nesbitts paradox innebär att cigarettrökning genererar fysiologiska och psykologiska förändringar som normalt är oförenliga, nämligen ökad upphetsning tillsammans med minskad stress. Läs mer om Nesbitts paradox I en vetenskaplig granskningsöversikt av ’Department of Psychology av University of East London UK’.

Similar Posts