viktkontroll sluta röka

Många rökare som slutat säger ofta att de gått upp i vikt efter de slutat. Och det finns faktiskt studier som antyder att det inte endast är anekdotiskt. Bland annat visar studier dessa resultat:

 • Rökare väger i snitt 2-4kg mindre än icke-rökare.
 • När de slutar, går de i snitt upp samma vikt, plus lite till.
 • Rökare som slutat äter endast mer de första 2-3 veckorna.
 • Rökare som slutar och sedan går upp i vikt konsumerar inte fler kalorier än de som slutar och inte går upp i vikt.
 • Rökare tenderar också att vara mindre aktiva och träna mindre än icke-rökare (så skillnader i fysisk aktivitet förklarar inte heller viktökningen i samband med att sluta röka)

Av ovan är det intressant att rökare tenderar väga mindre OCH tenderar att vara mindre aktiva än icke-rökare. Det verkar också som att efter ungefär en månad så äter de som slutat röka inte mer än när de rökte.

Forskning visar att nikotin kan:

 • Dämpa aptit: Nikotin är allmänt känt för att fungera som ett aptitdämpande medel. När människor röker kan de uppleva en tillfällig minskning av aptiten. Detta är dock inte ett säkert eller effektivt sätt att kontrollera sin vikt, eftersom de negativa hälsokonsekvenserna av rökning vida överväger eventuella fördelar med viktminskning.
 • Öka ämnesomsättningen1: Nikotin kan ha en metabolisk effekt. Studier visar att nikotinets mekanismer sker genom:
  • Ökad adipocytinsulinresistens (hämmar fettansamling i adipocyter)
  • Minskad adipocyt LPL-aktivitet (hämmar fettackumulering i adipocyter)
  • Ökad adipocyt HSL-aktivitet (främjar fettmobilisering) och lipolys (d.v.s. mobilisering av fettsyror), fler FFAs tillgängliga
  • Ökad muskel LPL-aktivitet (främjar fettupptaget i muskler)

Det bör dock tilläggas att dessa effekter är ganska små, på ungefär 2-5%. Och effekterna är kortsiktiga.

 • Beteendedistraktion: Rökning kan fungera som en distraktion från att äta, särskilt för dem som använder det som en hanteringsmekanism för att hantera stress eller ångest. Forskning visar även även att neuroner som styr vår tendens eller vilja att tugga dämpas vid intag av nikotin. Och detta leder i sin tur till minskad aptit. Men sammanfattningsvis, stället för att ta itu med de underliggande problemen som orsakar överätande eller viktökning, maskerar rökning problemet tillfälligt och kan leda till en cykel av beroende.

Bör personer som vill sluta röka använda NRT (nikotinersättningsterapi)?

Det kan finnas skäl att förlita sig på någon form av nikotinersättning om du slutar röka, om du är normalviktig och inte vill gå upp i vikt. Uppenbarligen finns det vissa människor som kanske är underviktiga.


 1. Smoking depresses adipose lipoprotein lipase response to oral glucose – PubMed (nih.gov) ↩︎

Similar Posts